06 dec 2002 16:00

Interneringsprocedure van geesteszieken in het gerechtelijk arrondissement Eupen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed dat voorziet in de uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake de interneringsprocedures (**) van geesteszieken.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed dat voorziet in de uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake de interneringsprocedures (**) van geesteszieken.

Het voorontwerp heeft tot doel de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith bevoegd te maken voor de gehele procedure, wanneer een geesteszieke die in het arrondissement Eupen woont geïnterneerd wordt in een instelling in het Franstalige landsgedeelte. Het gerechtelijk arrondissement Eupen beschikt niet over een gesloten psychiatrische instelling. Duitstalige personen die hun woon- of verblijfplaats in het arrondissement Eupen hebben, worden, wanneer zij het voorwerp uitmaken van een interneringsmaatregel, overgebracht naar instellingen in het Franstalige landsgedeelte. Dit heeft echter tot gevolg dat de procedure in het Frans wordt verdergezet, terwijl het wenselijk is dat zij in het Duits wordt voortgezet. (*) tot wijziging van artikel 627, 6° van het Gerechtelijk Wetboek. (**) voorzien door de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.