21 okt 2021 17:15

Invoeging in het Wetboek van economisch recht van bepalingen betreffende intellectuele eigendom

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende de invoeging in boek XI van het Wetboek van economisch recht van diverse bepalingen betreffende intellectuele eigendom.

Het voorontwerp van wet strekt tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendom en tot invoeging ervan in het Wetboek van economisch recht, om verschillende aspecten ervan te moderniseren. Deze maatregelen zijn ook bedoeld om de economische ontwikkeling van innovatieve kmo’s te stimuleren en te ondersteunen door de bescherming van de intellectuele eigendom, die een factor van groei en veerkracht is, voor hen toegankelijker te maken.

De belangrijkste maatregelen die in het voorontwerp van wet worden voorgesteld, zijn:

  • flexibiliteit in het gebruik van talen
  • implementering van de Digital Access Service (DAS) van de WIPO (World Intellectual Property Organization) door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  • verlenging van de termijnen in de octrooiverleningsprocedure bij een crisis betreffende de openbare veiligheid
  • aanpassing aan de AVG van de bepalingen betreffende de octrooien in het Wetboek van economisch recht
  • diverse maatregelen betreffende de werking van het Instituut voor Octrooigemachtigden
  • financiering van de onderzoeksverslagen
  • aanpassing van de betaaltermijnen van de jaartaks wat betreft het kwekersrecht
  • authenticatie van de beslissingen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
  • technische verduidelijkingen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.