29 mrt 2013 17:48

Invoeging van een boek over het recht van de elektronische economie in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat boek XII over het recht van de elektronische economie in het wetboek van economisch recht invoegt*. Het gaat om drie voorontwerpen van wet die een algemeen wettelijk kader voor de elektronische economie invoeren en die de economische wetgeving reorganiseren in een wetboek dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert.

De voorontwerpen vormen een juridisch kader voor de elektronische handel, de elektronische archivering, de elektronische aangetekende zending en de elektronische tijdsregistratie.

voorontwerp van wet houdende invoeging van het Boek XII, “Recht van de elektronische economie”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht

voorontwerp van wet houdende invoeging van artikel XII.5 in het boek XII, “Recht van de elektronische economie”, van het Wetboek van economisch recht

voorontwerp van wet houdende invoeging van de titel 2 in het boek XII “Recht van de elektronische economie” van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van het boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van het boek XII, , in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht