15 sep 2016 13:49

Invoering remgeld voor de raadpleging van een arts-specialist in de neurologie of pediatrie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over het invoeren van vaste remgelden voor de raadpleging van een arts-specialist in de neurologie of in de pediatrie.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert remgelden in voor de raadpleging van een arts-specialist in de neurologie of in de pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie. Het gaat om drie euro remgeld voor voorkeursgerechtigden en twaalf euro voor niet-gerechtigden. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994