15 mrt 2012 22:04

Invoering van administratieve boetes voor inbreuken op spoorwegveiligheid

De ministerraad keurt het voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet goed om een aantal inbreuken op de spoorwegveiligheid met administratieve in plaats van strafrechterlijke boetes te belasten*.

De boetes zijn van toepassing op de spoorwegonderneming, de spoorweginfrastructuurbeheerder en de
houder van een vergunning wanneer ze de exploitatieveiligheid van de spoorwegen in het gedrang brengen. Ze worden door het veiligheidsorgaan opgelegd. Het gaat om een lijst van overtredingen gaande van bepalingen voor bestuurders en veiligheidspersoneel tot het halen van veiligheidsdoelstellingen. De boetes variëren van 50 tot 1000 euro (eerste graad), van 100 euro tot 1000 euro (tweede graad) en van 400 euro tot 8000 euro (derde graad) (te vermenigvuldigen met zes).   

Aangezien administratieve boetes makkelijker en sneller toe te passen zijn, dragen ze beter tot de spoorwegveiligheid bij.

* ontwerp van kb tot uitvoering van de wet van 28 december 2011 en tot wijziging de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen.