31 jan 2014 18:39

Invoering van de deelstand in militaire bijstand' in het statuut van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat in het kader van de invoering van de deelstand 'in militaire bijstand' verschillende bepalingen wijzigt rond het statuut van de militairen.

Het voorontwerp neemt in verschillende wetten een nieuwe deelstand in militaire bijstand op, met het oog op de toepassing van deze deelstand op het militair administratief, sociaal en geldelijk statuut. De rechten en de plichten die van toepassing zijn op de militairen die zich in de deelstand in militaire bijstand bevinden, worden aangepast aan deze die reeds van toepassing zijn tijdens een aanwending, met name de deelstanden in operationele inzet en in hulpverlening.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.