07 jul 2017 14:29

Inwerkingtreding van de sociale bepalingen en de erkenning van het beroep van orthoptist

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de inwerkingtreding van  de erkenning van het beroep van orthoptie. 

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit stelt de datum vast om enkele artikelen uit de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen voor het beroep van orthoptie in werking te laten treden. Die artikelen vormen de wettelijke basis van het tweede ontwerp van koninklijk besluit, dat de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit tot erkenning van het beroep van orthoptist vastlegt. De erkenning van het beroep zal in werking treden vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

De twee ontwerpen van koninklijk besluit heffen twee bestaande koninklijke besluiten met dezelfde inhoud op. 

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van orthoptie

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van orthoptie