19 apr 2024 20:19

Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus om tot een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen in de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 2024 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus om tot een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dankzij de inwerkingtreding van deze wet zal het mogelijk worden voor de Koning om, met het oog op een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid, te bepalen voor welke gouverneurs de nieuwe commandobevoegdheid van toepassing zal zijn. Deze gouverneur(s) zal (zullen) de bevoegdheden kunnen uitoefenen die toegewezen zijn aan een burgemeester en aan het politiecollege van een politiezone in geval van uitzonderlijke, onverwachte of acute veiligheidsproblemen die de grenzen één lokale politiezone overschrijden. Tevens coördineert de gouverneur in dat geval het gezag en de leiding over de lokale politie. Hierdoor wordt het principe van ‘eenheid van commando’ verzekerd en wordt een overkoepelend veiligheidsbeleid beoogd, zolang de veiligheidsproblemen dat vereisen.

Dit ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 29 maart 2024 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus om tot een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest