01 jul 2011 16:35

ISAF

Inzet van Belgische militairen op de luchthaven van Douchanbe in Tadjikistan

Inzet van Belgische militairen op de luchthaven van Douchanbe in Tadjikistan

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om vanaf juni 2011 twee tot vier Belgische militairen in te zetten bij het detachement van de Franse diensten op de lucthaven van Douchanbe in Tadjikistan.

De ministerraad kent aan de militairen het statuut operationele inzet, deelstand waarnemingsinzet toe (kb03 - coëfficiënt 2).