28 mrt 2003 16:00

Jaarlijkse vakantie van kunstenaars

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de jaarlijkse vakantie van kunstenaars.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de jaarlijkse vakantie van kunstenaars.

Dit ontwerp bepaalt de regels voor de berekening en de betaling van het vakantiegeld voor kunstenaars. Dit vakantiegeld zal worden betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Hoewel de kunstenaars een bediendenstatuut hebben, wordt de berekenings- en betalingsregeling voor arbeiders op hen van toepassing. Inzake gelijkstelling echter, moeten bepaalde beginselen van hun bediendenstatuut behouden blijven: - Het feit dat het volstaat een arbeidsovereenkomst te hebben op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet leidt tot gelijkstelling; - Het feit dat gelijkstelling wegens staking en economische werkloosheid niet van toepassing kunnen zijn. Het ontwerp voorziet eveneens een geplafonneerd fictief dagloon, dat overeenstemt met het minimum dat per voorstelling is vastgesteld door de sector van de schouwspelartiesten. Het ontwerp is overgemaakt aan de Raad van State voor advies.