17 mei 2013 17:38

Jaarverslag 2012 van de Intergouvernementele preventiecel

De ministerraad neemt kennis van het jaarverslag 2012 van de Intergouvernementele preventiecel (IPC), dat minister van Middenstand, KMO, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle heeft voorgesteld. De IPC neemt deel aan de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude die bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingesteld.

In 2011 heeft de Intergouvernementele preventiecel zijn opdracht verdergezet. Hij schonk bijzondere aandacht aan:

  • het toezicht op de rapportering van de betaalorganen aan de IPC
  • het voorkomen van leemtes in de uitvoering van de controletaken en de noodzakelijke afsluiting of hernieuwing van protocollen tussen de betaalorganen en de controlerende diensten
  • het verzekeren van een goed overleg tussen de betaalorganen en de toezichtorganen
  • de uitvoering van preventieve IPC-controlemissies ter plaatse in de gevoelige sectoren en hun opvolging
  • de voorbereiding en coördinatie van de EU-controlemissies

De belangrijkste taak van de IPC is om tekorten bij de uitvoering en de controle van de EU-landbouwuitgaven preventief op te sporen en indien nodig bij te sturen. De IPC werd opgericht met het protocol over de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie tussen de federale betaalorganen en de respectievelijke controlediensten.
EOGFL staat voor Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw.