23 aug 2016 17:39

Jaarverslag 2015 - FOD Justitie

Het jaarverslag 2015 van de FOD Justitie wordt gekenmerkt door tragische gebeurtenissen, maar ook door belangrijke hervormingen.
 

Gespannen jaar, gespannen touwen
Justitie stond en staat op de frontlinie in de strijd tegen terrorisme. Getuige daarvan de magistraten en het gerechtspersoneel die de klok rond werken aan alle terrorismedossiers. Alle medewerkers vechten dag in dag tegen radicalisering in de gevangenissen. De agenten van de staatsveiligheid zetten in alle luwte alles op alles om onze samenleving te beveiligen. Voluit in de schijnwerpers zijn er dan weer de woordvoerders die continu prangende vragen aan parketten en administraties beantwoorden. En dan zijn er nog de juristen die onder scherpe tijdsdruk wetten aanpassen om het hels tempo van een maatschappij in verandering bij te houden.

Ook andere internationale evoluties kenmerkten de uitdagingen van de FOD Justitie in 2015. Zo bracht de grote vluchtelingenstroom logischerwijs een toename van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met zich mee. Het was dan ook alle hens aan dek voor de dienst Voogdij.

In het nieuwe jaarverslag light van de FOD Justitie ontdekt u opnieuw twaalf topics, netjes verdeeld per maand. Het is een selectie geworden van enkele in het oog springende realisaties uit 2015. Zo krijgt u een beeld van het brede palet aan opdrachten van de FOD Justitie.

Maar natuurlijk is er veel, veel meer. Een uitgebreid overzicht aan realisaties vindt u op deze website in de rubriek nieuwsberichten. Voor de cijfergegevens klikt u hier.

Pers contact
Edward Landtsheere
press@just.fgov.be
Tel : +32 (0)2 542 67 57
GSM : 0479 44 93 29

http://justitie.belgium.be/