20 jun 2019 12:01

Jaarverslag 2018: het RSVZ viert 50 jaar sociale zekerheid voor zelfstandigen

In 2018 blies het sociaal statuut van de zelfstandigen 50 kaarsjes uit. Uiteraard stonden we dus uitvoerig stil bij de laatste 50 jaar en de evoluties die hiermee gepaard gingen. Daarnaast merken we in de cijfers en tendensen van 2018 ook enkele opmerkelijke cijfers op.
Zo stijgt het aantal aangesloten zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit. Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk toe.
Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2018 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.