21 apr 2023 09:57

Jaarverslag 2022 van de Ombudsdienst Pensioenen - persmap

Het nieuwe Jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen dat handelt over het werkingsjaar 2022 is beschikbaar op de site www.ombudsmanpensioenen.be (onder de rubriek Nieuws).  Het  Jaarverslag 2022 werd tevens door de Ombudsmannen Pensioenen, Tony Van Der Steen (NL) en Jean Marie  Hannesse (FR)  overhandigd  aan de  Minister van Pensioenen, mevrouw Karine Lalieux, en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het betreft het 23ste Jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen.

2022 in de achteruitkijkspiegel

  • Ik ben als gepensioneerde ter goede trouw: heb ik dan recht op een vergissing?
  • Mypension: de moeite waard om te bekijken!

Voor meer informatie: De persmap als bijlage

Het volledige Jaarverslag 2022 op onze website met een samenvatting waarin alle hot topics (p. 1 – 8: inleiding) vermeld worden is te vinden op: https://www.ombudsmanpensioenen.be/nl/publications/2022.htm

Voor alle bijkomende informatie: Tony Van Der Steen, Ombudsman Pensioenen (contactgegevens zie hieronder).

logo

Contact

Ombudsdienst Pensioenen

WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel

www.ommbudsmanpensioenen.be

klacht@ombudsmanpensioenen.be

Tony Van Der Steen (NL) (0475/983281) (tony.vandersteen@ombudsmanpensions.be) en Jean Marie Hannesse (FR) (0472/665879) (jean-marie.hannesse@ombudsmanpensions.be) staan u ter uwer beschikking voor bijkomende vragen of een interview