16 apr 2024 22:55

Jaarverslag 2023 van de Ombudsdienst Pensioenen - persmap

Het nieuwe Jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen dat handelt over het werkingsjaar 2023 is beschikbaar.

Het Jaarverslag 2023 werd door de Ombudsman Pensioenen, Tony Van Der Steen  overhandigd  aan de  Minister van Pensioenen, mevrouw Karine Lalieux, en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het betreft het 24ste Jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen

Het volledige Jaarverslag 2024 mét een samenvatting is te vinden op de website van de Ombudsdienst Pensioenen.

Belangrijkste topic:

 

Persmap als bijlage.

logoNL

Contact

Ombudsdienst Pensioenen

WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel

www.ombudsmanpensioenen.be

klacht@ombudsmanpensioenen.be

Tony Van Der Steen (NL) (0475/983281) (tony.vandersteen@ombudsmanpensions.be) staat  ter uwer beschikking voor bijkomende vragen of een interview