05 jul 2023 09:37

JAARVERSLAG 2022 VAN DG DIER, PLANT EN VOEDING VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN MILIEU

Binnen de FOD Volksgezondheid, belichaamt het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding perfect het concept ”One World, One Health”, door te werken aan alle aspecten van gezondheid: de gezondheid van de mens, de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en voeding. Het jaarverslag 2022 biedt een overzicht van de projecten die dit concept concreet illustreren.

Een directoraat-generaal ten dienste van mensen

Het afgelopen jaar heeft het DG Dier, Plant en Voeding de bescherming van de consument opnieuw centraal gesteld, of het nu gaat om voeding, met de evolutie van het Nutri-Score voedingslabel, of om de PFAS, chemische stoffen die alomtegenwoordig zijn in ons dagelijks leven. Dit jaarverslag neemt ook de samenstelling van  cosmetica onder de loep.

Wat betreft tabaksgebruik hebben de experten van het DG Dier, Plant en Voeding meegewerkt aan de interfederale strategie gericht op een 'tabaksvrije generatie', die heeft geleid tot het opstellen van een tabaksplan.

Een directoraat-generaal ten dienste van de gezondheid van dieren en planten

Met de verhoging van het aantal uitbraken van vogelgriep in 2022, heeft het DG Dier, Plant en Voeding via het Sanitair Fonds 9,5 miljoen euro uitgetrokken ter compensatie van de pluimveesector. De vogelgriep heeft de financiële reserves van deze sector immers verder aangetast.

Om een toekomstige pandemie van een ziekte die van dieren op mensen overgaat (zoönose), te voorkomen, neemt het DG ook deel aan het PREZODE-project (Preventing Zoonotic Disease Emergence).

Ook de gezondheid van planten wordt niet vergeten. Het platform Beware&note (via Observations.be) nodigt alle burgers uit om organismen te melden die in quarantaine geplaatst kunnen worden. Het gaat om organismen die grote ecologische en economische schade kunnen veroorzaken.

Een directoraat-generaal ook ten dienste van het milieu

Het jaarverslag vermeldt tenslotte ook het Federaal Plan ter Vermindering van het gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen, dat volgt op een reeks projecten om de risico's verbonden aan het gebruik van deze producten te verminderen.

De digitale versie van het jaarverslag is hier beschikbaar: www.annualreportapf.be