23 jun 2015 14:38

Jaarverslag RSVZ 2014: Het RSVZ verbindt

Het RSVZ heeft zijn jaarverslag 2014 gepubliceerd.  In 2014 stond het verbinden centraal: niet alleen het verbinden van de medewerkers onderling, maar ook het verbinden van het RSVZ met de zelfstandige ondernemers, de ondernemingen, de socialeverzekeringsfondsen en de andere partners. Daarnaast heeft het RSVZ verder gewerkt aan de talrijke projecten die de instelling in 2013 heeft opgestart om zijn ambitie als hét kennis- en expertisecentrum op het vlak van sociale bescherming van de zelfstandige ondernemers te realiseren. Het jaarverslag biedt ook een zicht op de belangrijkste cijfers en tendensen van 2014.  In 2014 nam het aantal zelfstandigen opnieuw toe. Het aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken, nam eveneens verder toe. Ook het aantal starters is na een lichte daling in 2013, opnieuw gestegen. 

 

1. Cijfers en tendensen   In 2014 nam het aantal zelfstandigen opnieuw toe. Het aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken, nam eveneens verder toe. Ook het aantal starters is na een lichte daling in 2013, opnieuw gestegen.   Toename totaal aantal zelfstandigen 2014 wordt opnieuw gekenmerkt door een stijging van het aantal zelfstandigen: ze zijn nu met 1.015.902 (666.722 mannen en 349.180 vrouwen). Dit is een stijging met 14.801 eenheden of + 1,48% ten opzichte van 2013. De stijging betreft vooral de vrouwen die een zelfstandig bijberoep uitoefenen (+ 4,22 % tegenover 2013).   103.630 zelfstandigen zijn van niet-Belgische nationaliteit (101.932 in 2013 of + 1,67 %). De sterkst vertegenwoordigde nationaliteiten zijn de Roemenen, de Nederlanders, de Fransen en de Italianen.    Toename aantal gepensioneerden en gepensioneerden die nog verder werken als zelfstandige In de regeling voor zelfstandigen neemt het aantal gepensioneerden verder toe van 509.794 in 2013 tot 519.648 in 2014. De stijging betreft vooral de personen die een rustpensioen als alleenstaande genieten.    Ook het aantal gepensioneerden dat nog verder werkt als zelfstandige, blijft stijgen (van 84.636 in 2013 naar 89.866 in 2014).    Opnieuw stijging aantal starters Na de daling in 2013 is het aantal starters in 2014 opnieuw gestegen: 96.844 starters (tegen 91.137 starters in 2013). Bij de 22.284 starters van niet-Belgische nationaliteit zijn de Roemenen, de Bulgaren, de Nederlanders, de Fransen, de Polen en de Italianen het sterkst vertegenwoordigd.   Andere vaststellingen voor 2014
  • Lichte toename van het aantal vennootschappen; 
  • Lichte daling van het aantal gefailleerde vennootschappen;
  • Lichte toename van de nettoberoepsinkomsten;
  • Zoals dit het geval is sinds 2004, is het boekhoudkundig resultaat voor het sociaal statuut in 2014 opnieuw positief.
  2. Het RSVZ verbindt   In 2014 stond het verbinden centraal: niet alleen het verbinden van de medewerkers onderling, maar ook het verbinden van het RSVZ met de zelfstandige ondernemers, de ondernemingen, de socialeverzekeringsfondsen en de andere partners. Daarnaast heeft het RSVZ verder gewerkt aan de talrijke projecten die de instelling in 2013 heeft opgestart om zijn ambitie als hét kennis- en expertisecentrum op het vlak van sociale bescherming van de zelfstandige ondernemers te realiseren.   Een greep uit de projecten die in 2014 verder uitgewerkt werden
  • Het platform 'Sequoia' dat de zelfstandige vanaf 2018 de gelegenheid zal bieden zijn elektronisch dossier online te raadplegen; 
  • De strijd tegen sociale fraude;
  • De verdere ontwikkeling van de nieuwe pensioenmotor (mypension.be) in samenwerking met de 2 andere pensioeninstellingen, RVP en PDOS; 
  • Het mensgericht leiderschapsontwikkelingstraject voor het management;
  • De voorbereiding van de verhuis naar de Noordwijk Kanaalzone en de overstap naar de New Way of Working.

 

Daarnaast is het jaarverslag vergezeld van een overzicht van de belangrijkste wetgeving en rechtspraak met betrekking tot het sociaal statuut in 2014.     3. Praktische info   Uit respect voor het milieu bestaat het RSVZ-jaarverslag uitsluitend in digitale vorm. 

De integrale versie van het jaarverslag kan geraadpleegd worden op www.rsvz.be (onder 'Over het RSVZ').

  Contactgegevens voor het publiek RSVZ Callcenter pensioenen: gratis nummer 1765 (werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)  Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be Brief : RSVZ – Willebroekkaai 35 – 1000 Brussel   Contactgegevens voor de pers Dienst Communicatie RSVZ - Lilianne Lemmens - +32 2 546 44 07 – lilianne.lemmens@rsvz-inasti.fgov.be