16 jun 2016 12:17

Jaarverslag RSVZ 2015 : RSVZ "on the move"

Het RSVZ heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het geeft een overzicht van de voornaamste cijfers en tendensen van het afgelopen jaar. In 2015 nam het aantal zelfstandigen opnieuw toe, net zoals het aantal starters en het aantal gepensioneerde zelfstandigen. Goed nieuws is dat het aantal gefailleerde vennootschappen gedaald is.

In 2015 was het RSVZ zowel letterlijk als figuurlijk "on the move"! Niet alleen hebben we onze intrek genomen in de nieuwe gebouwen van de centrale zetel, maar de principes van de New way of working, die gericht zijn op flexibiliteit, autonomie, responsabilisering of een resultaatgerichte cultuur, zijn tastbare werkelijkheid geworden. Daarnaast heeft het RSVZ de realisatie van talrijke strategische projecten voortgezet, zoals het uniek elektronisch dossier, de Pensioenmotor,...

De integrale versie van het jaarverslag is beschikbaar op de RSVZ-website ('Over het RSVZ').