16 jun 2020 10:00

Jaarverslag RSVZ 2019: aantal zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep blijft stijgen

In de cijfers en tendensen van 2019 merken we dat het aantal aangesloten zelfstandigen in hoofd- en bijberoep blijft toenemen. Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk toe.

Daarnaast geeft het jaarverslag een overzicht van de voornaamste realisaties van 2019 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.

Cijfers en tendensen

Toename van het totaal aantal zelfstandigen in hoofd- en bijberoep

Ook in 2019 blijft het aantal zelfstandigen stijgen, met als eindbalans een totaal van 1.145.015 zelfstandigen (743.903 mannen en 401.112 vrouwen). Dit is een stijging van 32.369 eenheden of +2,91% in vergelijking met 2018.
Binnen dit aantal verzekeringsplichtige zelfstandigen tekenen we een sterke stijging op van het aantal zelfstandigen in bijberoep met een totaal van 281.210 eenheden (163.874 mannen en 117.336 vrouwen). Vooral bij de vrouwen is die stijging merkbaar. Het aantal vrouwelijke bijberoepers neemt toe met 5,64%.

Sterke toename van het aantal student-zelfstandigen

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, genieten van een nieuw statuut student-zelfstandige. Op 31 december 2019 stond de teller op 7.203 student-zelfstandigen. Dit is een sterke stijging van 14,64% ten opzichte van 2018. Ook in 2019 vinden we de meerderheid van hen terug bij de vrije beroepen (41,90%).

Opnieuw stijging van het aantal starters

Het aantal starters is opnieuw toegenomen. Er zijn nu 126.485 starters in België (tegenover 119.000 in 2018).

Andere vaststellingen voor 2019

  • Het aantal meewerkende echtgenoten daalt opnieuw lichtjes (van 24.842 in 2018 naar 23.500 in 2019);
  • Het aantal gefailleerde vennootschappen daalt (van 7.027 in 2018 naar 6.708 in 2019);
  • Het aantal gepensioneerden neemt licht toe (van 551.184 in 2018 naar 561.957 in 2019)