25 apr 2014 18:27

Jaarverslag van de Intergouvernementele Preventiecel 2013

De ministerraad neemt kennis van het jaarverslag 2013 van de Intergouvernementele Preventiecel en beslist om vanaf 1 juli 2014 de cel af te schaffen. 

De belangrijkste taak van de Intergouvernementele Preventiecel (IPC) is om tekorten bij de uitvoering en de controle van de EU-landbouwuitgaven preventief op te sporen en indien nodig bij te sturen. De IPC werd opgericht met het protocol over de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie tussen de federale betaalorganen en de respectievelijke controlediensten.
Door de regionalisering van de landbouwbevoegdheden op 1 juli 2014 worden de bevoegdheden van het BIRB, het erkende betaalorgaan voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de EU, vanaf 1 juli 2014 overgedragen aan de gewesten. Aangezien de IPC controle uitoefent op de betalingsorganen, wordt het protocol voor de oprichting van de IPC, die voornamelijk op federaal niveau werd opgericht, opgeheven. De gewesten hebben hiermee ingestemd.

*EOGFL staat voor Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw.