24 mrt 2022 09:19

Jan Fabre voor de rechter. Tenlasteleggingen: inbreuken Welzijnswet en aanranding van de eerbaarheid.

Brussel, 24 maart 2022 – Kunstenaar en leider van dansgezelschap ‘Troubleyn’ Jan Fabre verschijnt op 25 maart en 1 april voor de correctionele rechtbank van Antwerpen, op verdenking van inbreuken op de Welzijnswet en aanranding van de eerbaarheid. Elf performers waar hij mee werkte tussen 2000 en 2018 stelden zich burgerlijke partij in de zaak, samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op eigen initiatief opende het arbeidsauditoraat van Antwerpen een onderzoek naar Fabres gedrag op de werkvloer, nadat in september 2018 een open brief verscheen van een twintigtal (ex-)werknemers en stagiaires om de ontoelaatbare praktijken binnen zijn dansgezelschap ‘Troubleyn’ aan te kaarten. De aanleiding voor deze brief was een interview met Fabre met VRT Nieuws, waarin hij nadrukkelijk poneerde dat er in veertig jaar tijd nooit enige vorm van grensoverschrijdend gedrag in zijn dansgezelschap had plaatsgevonden.

Na grondig onderzoek besliste de arbeidsauditeur in juni 2021 Jan Fabre te dagvaarden voor de correctionele rechtbank met twee tenlasteleggingen. Enerzijds inbreuken op de welzijnswet (geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) ten aanzien van twaalf vrouwen (elf burgerlijke partijen en één benadeelde partij) en aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van één vrouw (burgerlijke partij). Hij zou hierbij gebruik gemaakt hebben van zijn hiërarchische positie en het aanzien binnen zijn gezelschap en de culturele sector.

Tot en met het verlopen van de termijn van hoger beroep wensen de burgerlijke partijen zich niet uit te spreken in de pers, noch de slachtoffers, noch het Instituut. Dit om de sereniteit van de gerechtelijke procedure te vrijwaren. 

Graag verzoeken we journalisten om de privacy van de slachtoffers zo veel mogelijk te respecteren. Gelieve hen niet te contacteren en hun namen uit de openbaarheid te houden.

Perscontact
Sofie Peeters
sofie.peeters@igvm.belgie.be
+32 485 182131

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.