27 sep 2023 12:57

Jeff Hoeyberghs finaal veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie

Brussel, 27 september 2023 — Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep van Jeff Hoeyberghs. Hiermee heeft Hoeyberghs alle mogelijke rechtsmiddelen uitgeput en valt finaal het doek over dit proces. Hoeyberghs is schuldig aan inbreuken op de Seksismewet en de Genderwet op basis van zijn misogyne en seksistische uitspraken tijdens een publieke lezing. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat in 2019 zo’n 1.500 meldingen over de lezing kreeg en naar de rechtbank trok, krijgt een symbolische euro schadevergoeding.

In december 2019 hield Hoeyberghs een lezing in een aula van de UGent, die ook online te volgen was. Opmerkelijke uitspraken waarbij hij over “een halfwassen wetenschapster” sprak als “een schoon voorbeeld van hoe het misloopt” en dat “kinderen van alleenstaande moeders het uitschot van de maatschappij zijn” zorgden voor een enorme piek in het aantal meldingen bij het Instituut. Het proces dat hierop volgde is nu definitief afgerond met de verwerping door het Hof van Cassatie van de verdediging van Hoeyberghs.

  • "Dit vonnis erkent dat er grenzen zijn aan de vrije meningsuiting, zoals er aan elk mensenrecht grenzen zijn. Vrouwen  publiekelijk als groep of specifieke vrouwen met naam en toenaam louter omwille van hun vrouw-zijn beledigen en als minderwaardig voorstellen draagt bij aan het ontwikkelen van een negatieve houding tegenover vrouwen in de maatschappij. Dit laat de wet niet toe."        
    Liesbet Stevens, adjunct-directeur

In januari 2022 werd Hoeyberghs in eerste aanleg veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie tegen vrouwen met 10 maanden celstraf en een geldboete van 8.000 euro. Hoeyberghs ging in beroep tegen deze uitspraak. In februari 2023 werd hij in tweede aanleg opnieuw veroordeeld, maar kreeg hij een lichtere straf. De grond van de veroordelingen voor seksisme in openbare ruimte tegen een specifiek persoon (dankzij de Seksismewet) en het aanzetten tot haat en discriminatie (op grond van de Genderwet) bleef dus evenzeer bestaan in tweede aanleg, met een strafblad voor Hoeyberghs als gevolg.

  • We stellen vast dat de Seksismewet bij het grote publiek niet erg gekend is. Mede daarom is deze uitspraak zo belangrijk.
    Liesbet Stevens, adjunct-directeur

 

---

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in 2002. Het is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die de gelijkheid van vrouwen en mannen waarborgt en bevordert. Het bestrijdt elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van een door de Genderwet beschermd criterium, waaronder geslacht. Het Instituut ontwikkelt een wettelijk kader, strategieën en instrumenten om dit te kunnen doen. Jaar na jaar stijgt het aantal meldingen en klachten bij het Instituut, wat nu al boven de duizend zit.

Ook advies verlenen, onderzoek opzetten, opleidingen geven, concrete acties en brede campagnes behoren tot de taken. Bijna 70 mensen zetten zich elke dag in voor meer maatschappelijke aandacht voor gendergelijkheid via het Instituut.

Slachtoffers of getuigen van discriminatie op grond van een door de Genderwet beschermd criterium (waaronder geslacht) kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten. Indien gewenst kan ook een klacht ingediend worden. Dit kan op 0800/12 800 of https://igvm-iefh.belgium.be.