24 jun 2022 16:14

Juridisch kader voor individuele pakjesbussen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de individuele pakjesbussen.

Aangezien e-commerce een hoge vlucht heeft genomen, kunnen pakjesbussen een handig middel zijn om de mislukte bezorgingen van postpakketten en hun milieu-impact te beperken. Zeker in meer landelijke gebieden is het potentieel groot. Brievenbussen worden reeds geregeld via het ministerieel besluit van 2007 maar tot op heden bestaat er geen juridisch kader voor individuele pakjesbussen. Dit ontwerp van koninklijk besluit komt tegemoet aan een nieuwe realiteit en kan het gebruik van individuele pakjesbussen verhogen.

Vanuit dit perspectief heeft dit ontwerp van koninklijk besluit tot doel het koninklijk besluit van 14 maart 2022 betreffende de postdiensten aan te vullen met bepalingen over de bezorging van pakjes in woningen die voorzien zijn van een individuele pakjesbus. De bepalingen hebben betrekking op onder andere de toegankelijkheid en de afmetingen van de pakjesbussen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.