26 sep 2003 17:00

Juridische verbintenissen bij de FOD Buitenlandse Zaken

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een lijst van juridische verbintenissen goed bestemd om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een lijst van juridische verbintenissen goed bestemd om de continuïteit van de overheidsdienst in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren.

Het gaat meer bepaald om de aanvraag tot publicatie in het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de aankondiging van een overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag voor de aankoop van redundante core switches.