28 jun 2019 16:19

Justitie: erkenning van en financiële tussenkomst voor een transitiehuis in Edingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die zorgen voor de erkenning van een transitiehuis in Edingen en de financiële tussenkomst van de federale staat voor dit transitiehuis.

Het eerste ontwerp erkent het transitiehuis, gelegen te Aatsesteenweg 242, 7850 Edingen, als inrichting waar veroordeelden kunnen geplaatst worden om hun vrijheidsstraf te ondergaan.

Het tweede ontwerp bevat de subsidies die door de staat worden toegekend. De toelagen voor de exploitatie van het transitiehuis te Edingen bedragen ongeveer 900.000 euro op jaarbasis.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Edingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor een transitiehuis te Edingen