16 dec 2022 17:53

Justitie: verlenging van de ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de verlenging van de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, op het gebied van Justitie.

Het voorontwerp beoogt de verlenging van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen die werden genomen in het kader van de energiecrisis, namelijk:

  • voor de burgers: een tijdelijke verhoging met 30% van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek op de bedragen van 2022
  • ten gunste van de energie-intensieve ondernemingen:
    • de tijdelijke mogelijkheid tot opheffing van het beslag wegens energieschulden bij de beslagrechter
    • een tijdelijk verbod op dagvaarding in faillissement
    • de tijdelijke vrijstelling van de verplichte aangifte van faillissement

Aangezien de energiecrisis, net zoals de oorlog in Oekraïne, nog steeds aanhoudt en de koudste wintermaanden voor de deur staan, is het opportuun en noodzakelijk de tijdelijke maatregelen met drie maanden, namelijk tot 31 maart 2023, te verlengen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis