24 okt 2003 17:00

Justitiepaleis II van Nijvel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een onderhoudscontract voor het Justitiepaleis II van Nijvel, gelegen rue Clarisse 113 (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een onderhoudscontract voor het Justitiepaleis II van Nijvel, gelegen rue Clarisse 113 (*).

Het globale bedrag van de kredieten, ten laste van de FOD Justitie, bedraagt 52.224,76 euro, inclusief BTW, voor een periode van 4 jaar. Het onderhoud heeft betrekking op de installaties voor verwarming, luchtverversing, klimatisering, voorbereiding van warm water voor het sanitair en op de waterbehandelingsinstallaties. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.