27 nov 2020 16:33

Kandidaten voor de verkiezing van een nieuwe rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de lijst met kandidaten goed die namens België moet worden ingediend bij de Raad van Europa voor de verkiezing van een nieuwe rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het mandaat van de rechter die momenteel namens België in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zetelt eindigt op 21 september 2021. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa zal in april 2021 een nieuwe Belgische rechter moeten verkiezen. Meer bepaald moet de Belgische regering tegen ten laatste 8 december 2020 een lijst van drie kandidaten meedelen aan de Raad van Europa.

Na een oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad heeft de jury de volgende drie kandidaturen geselecteerd:

  • Maïté De Rue
  • Frédéric Krenc
  • Sylvie Soroléa 

De ministerraad keurt deze lijst met kandidaten goed zodat ze bij de Raad van Europa kan worden ingediend voor het vervolg van de procedure.