14 mrt 2003 16:00

Kansspelen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de werking en het beheer van de kansspeelinrichtingen van klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de werking en het beheer van de kansspeelinrichtingen van klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C.

Het ontwerp voorziet in het indienen van een aanvraag voor een vergunning klasse C (drankgelegenheden) en de toekenning ervan door de Kansspelcommissie via elektronische weg. Het houdt tevens rekening met de toekomstige oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000.