15 dec 2010 11:08

Kansspelen

Exploitatievoorwaarden van kansspelen via internet

Exploitatievoorwaarden van kansspelen via internet

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris voor de coördinatie van de Fraudebestrijding Carl Devlies twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de exploitatie van kansspelen via internet. 

De nieuwe wet van 10 januari 2010 op de kansspelen schrijft voor dat de exploitatie van kansspelen via internet slechts toegelaten is wanneer men over een aanvullende vergunning beschikt. Dat betekent dat enkel bestaande vergunde uitbaters van  kansspelen dergelijke vergunning kunnen bekomen. De ontwerpen van koninklijk besluit die artikel 43/8, § 2 van de nieuwe wet uitvoeren, bepalen:

  • de vorm en de aanvraag van de aanvullende vergunning
  • de kwaliteitsvoorwaarden waaraan de aanvrager van een aanvullende vergunning moet voldoen

De ministerraad nam tevens kennis van de volgende ontwerpen van koninklijk besluit: 

  • ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse G2, de wijze waarop de aanvragen van een vergunning klasse G2 moeten worden ingediend en onderzocht en de wijze waarop de mediaspelen worden ingericht en beheerd, met dien verstande dat een afzonderlijke boekhouding moet worden gevoerd voor alle kansspelactiviteiten
  • ontwerp van koninklijk besluit houdende kansspelen geëxploiteerd via de media andere dan televisieprogramma’s via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden
  • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15
    december 2004 betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt verboden of ontzegd

(*) 
- ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vorm van de aanvullende vergunning en de wijze waarop de aanvragen voor een aanvullende vergunning moeten worden ingediend en onderzocht
- ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een aanvullende vergunning dienen te worden vervuld