08 mrt 2021 15:35

Kappitelvleugel van Abdij Ter Kameren wordt omgevormd tot evenementenlocatie

De grotendeels leegstaande kappitelvleugel van de Abdij Ter Kameren in Elsene zal een nieuwe, voornamelijk culturele invulling krijgen. De kerkfabriek wenst de ruimte ter beschikking te stellen voor kamerorkesten, tentoonstellingen, opleidingen en conferenties. Deze week selecteerde Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, het studiebureau dat de plannen voor de reconversie zal uitwerken.

De gevels, het buitenschrijnwerk en het dak van de 13de eeuwse vleugel werden al gerestaureerd in 2015. Om het gebouw klaar te stomen voor zijn nieuwe leven, zal nu ook het interieur een grondige renovatie krijgen.

Maar liefst 7 studiebureaus dienden een offerte in voor de opdracht. De offerte van het studiebureau Origin Architecture & Renovation werd weerhouden omdat zij, zoals gevraagd door de gunningscriteria, een pertinent team voorstelde dat afdoende kennis en ervaring heeft om deze opdracht te volbrengen.  

Dankzij deze interventie zal een historisch belangrijk monument in stand gehouden kunnen worden. Er worden ambities vooropgesteld om op een respectvolle manier met het bouwwerk om te gaan. De oude waardevolle elementen worden zo veel mogelijk bewaard en geïntegreerd in het interieur.

Behalve de culturele invulling, zal de vleugel ook dienst doen als ontmoetingsplaats voor dialoog tussen de kerkelijke macht en vertegenwoordigers van diverse religies, culturele debatten, lezingen, enz. Om in het onderhoud te kunnen voorzien, zal de locatie ook verhuurd worden voor private evenementen.

Het studiebureau onderzoekt ook welke duurzame maatregelen kunnen worden geïntegreerd in het project. De studies kosten Beliris 318.000 euro. De volledige studie zal naar schatting vijf jaar duren en voorziet ook afbraakwerken om de historische structuur van het gebouw bloot te leggen en deze grondig te bestuderen.