09 dec 2014 11:51

Kaviaar kopen, ja… maar wel legaal!

De eindejaarsfeesten komen er aan en u wil kaviaar kopen voor uw feestmenu? U kunt perfect legale kaviaar aankopen zonder dat dit schade berokkent aan wilde steuren. Daarvoor hoeft u zich enkel te houden aan enkele eenvoudige regels.

Nagenoeg alle wilde steuren zijn met uitsterven bedreigd. Verschillende soorten, waaronder de beluga uit de Kaspische zee, worden zelfs beschouwd als « in kritiek gevaar ». Steuren worden nog altijd illegaal gevangen door stropers, ook al zijn ze al sinds 1998 beschermd door CITES, de overeenkomst over de internationale handel in bedreigde soorten, en werd er reeds jaren geleden een moratorium (verbod) opgelegd op de uitvoer van kaviaar van wilde origine. 


Dit verbod en de overbevissing op steuren van wilde origine hebben geleid tot de ontwikkeling van de aquacultuur van steuren in Europa en wereldwijd. Momenteel is nagenoeg alle legaal verhandelde kaviaar in Europa afkomstig van gekweekte steuren. 


Het aankopen van deze legale kaviaar vormt dus geen enkele bedreiging voor de wilde steuren.


Hoe kunt u zeker zijn van uw aankoop?
Legale kaviaar wordt verkocht in een individueel verzegelde verpakking en voorzien van een niet- verwijderbaar etiket met daarop een reeks van codes waaruit de traceerbaarheid blijkt. 


Legale kaviaar is altijd duur. Laat u dus niet verleiden door goedkope aanbiedingen op het internet via dubieuze websites. Het gaat ongetwijfeld over een illegaal product of een product dat misschien zelfs geen kaviaar bevat, maar eitjes van andere vissen of zelfs visvlees of andere ondefinieerbare substanties waarvan bolletjes zijn gemaakt. Dit houdt niet alleen risico’s in voor uw gezondheid, maar ook voor het behoud van de natuur.


Wanneer u kaviaar koopt buiten de Europese Unie, mag deze het Europese grondgebied enkel wettelijk worden binnen gebracht indien vergezeld van documenten uitgereikt in het kader van de CITES-overeenkomst. Deze documenten zijn duur en het vergt enige tijd voor ze worden afgeleverd. Indien de bijhorende documenten ontbreken, zal de kaviaar bij het binnenkomen in de EU in beslag worden genomen door de douanediensten en loopt u bovendien het risico op een boete.
Koop kaviaar enkel en alleen bij uw vertrouwde supermarkt of een gespecialiseerde handelszaak, alleen dan bent u zeker dat de kaviaar van legale oorsprong is en dat de kwaliteit gegarandeerd is.  


Het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een folder uitgebracht met daarin de CITES-procedures die moeten worden nageleefd wanneer men kaviaar wil kopen. Deze folder is online beschikbaar (www.gezondheid.belgie.be) en kan ook worden besteld bij de dienst CITES (e-mail: cites@milieu.belgie.be).

 

Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90