20 sep 2002 17:00

Kerncentrales

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling keurde de Ministerraad in tweede lezing (*) een wetsontwerp goed betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales.

Op voorstel van Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling keurde de Ministerraad in tweede lezing (*) een wetsontwerp goed betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales.

Dit wetsontwerp wordt opnieuw voor advies naar de Raad van State gstuuurd voor advies binnen de 3 dagen. (*) zie beslissing van de Ministerraad op 28/06/2002