04 apr 2003 17:00

Kinderbijslag

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het ontwerp van uitvoeringsmaatregelen van de programmawet van 24 december 2002 goed, betreffende het nieuw toekenningsstelsel van verhoogde kinderbijslag ten gunste van gehandicapte kinderen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het ontwerp van uitvoeringsmaatregelen van de programmawet van 24 december 2002 goed, betreffende het nieuw toekenningsstelsel van verhoogde kinderbijslag ten gunste van gehandicapte kinderen.

Met het oog op de harmonisering der regelingen van kinderbijslag is het aangewezen de bestaande reglementering in de regeling voor zelfstandigen aan te passen aan de reglementering voor de werknemers.