04 okt 2002 17:00

Kindsoldaten in Uganda

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, besliste de Ministerraad een bedrag vrij te geven van 750.000 euro voor de financiering van de bouw van een internaat voor getraumatiseerde kinderen en kindsoldaten in Uganda.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, besliste de Ministerraad een bedrag vrij te geven van 750.000 euro voor de financiering van de bouw van een internaat voor getraumatiseerde kinderen en kindsoldaten in Uganda.

De regering gaat hiermee in op een vraag van President Museveni die een voorstel heeft overgemaakt voor de bouw van drie internaten waarvan België er dus één zou financieren. Per internaat worden voorzien: a) 6 blokken van 18 klaslokalen voor 60 leerlingen per klas; b) 12 slaapzalen voor 88 leerlingen; c) een infirmerie; d) lokalen voor de onderwijzers en het kaderpersoneel; e) sanitaire installaties; f) water - en elektriciteitstoevoer De beelden van kindsoldaten laten niemand onbewogen. Zij zijn met honderdduizenden, de kinderen die gedwongen worden te vechten in de oorlogen van volwassenen of die als (seks)slaafjes gebruikt worden door volwassen soldaten of krijgers. Sinds mensenheugenis nemen kinderen deel aan gewapende conflicten, maar het fenomeen heeft de laatste jaren dramatische proporties aangenomen. In het voorjaar 2002 ratificeerde België het Aanvullend Protocol bij het Kinderrechtenverdrag dat sinds 12 februari in voege is. Dit protocol erkent het probleem van de kindsoldaten en trekt de minimumleeftijd om deel te nemen aan een gewapend conflict op tot achttien jaar. De Vlaamse vredesweek (van 27 september tot 6 oktober) die in het teken stond van kindsoldaten loopt stilaan op haar einde. Ook de Belgische regering wil haar steentje bijdragen in deze strijd en initiatieven ondersteunen die leiden tot de demobilisatie, rehabilitatie en reïntegratie van kindsoldaten. Volgens de Ugandese regering leven er in Noord Uganda om en bij de 3000 ontvoerde kinderen zonder ouders en opvoeding. Zij konden ontsnappen aan de gruweldaden van het "Rebellenleger van de Heer" van Joseph Kony. Deze kindsoldaten worden nu in Noord Uganda achterna gezeten door de troepen van Kony. Het is belangrijk dat zij kunnen opgevangen en opgeleid worden in een veilige omgeving. Deze bijdrage is aanvullend aan de 4.1 Mio EUR die ontwikkelingssamenwerking sedert het aantreden van de regering in 1999 reeds heeft besteed in het kader van de reïntegratie van oorlogskinderen in Afrika.