09 jun 2005 17:00

Kinesitherapie en fysiotherapie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet (**) betreffende geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet (**) betreffende geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

Het ontwerp kent de vermindering van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende bij kinesitherapie en fysiotherapie aan de zelfstandigen toe. (*) van 29 december 1997. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994.