02 mrt 2015 11:00

Kleurlenzen: risico’s niet uit het oog verliezen

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over de risico’s verbonden aan het gebruik van kleur- en fantasielenzen.

 

Twee soorten lenzen

Naast contactlenzen, die het zicht corrigeren, worden in de handel ook contactlenzen aangeboden met puur esthetisch effect. Deze kleur- en fantasielenzen veranderen enkel het uitzicht van het oog. Vooral vrouwen en jongeren maken er gebruik van.

 

Weinig controle

Kleur- en fantasielenzen worden niet als medische middelen beschouwd, terwijl dit voor de gezichtscorrigerende lenzen wel het geval is. De productie van medische middelen wordt strikt gecontroleerd, hetgeen het risico op complicaties vermindert. Voor kleur- en fantasielenzen, die vrij verkrijgbaar zijn, is dit niet het geval.

 

Mogelijke complicaties

De contactlens belemmert de doorgang van zuurstof naar het hoornvlies (transparant oogweefsel dat de lens ondersteunt). De natuurlijke afweer van het oog wordt zo verzwakt. Mogelijke complicaties bij slecht gebruik gaan van een licht ongemak tot infecties, hoornvliesontstekingen en allergische conjunctivitis. In sommige gevallen kan dit leiden tot beschadiging of zelfs verlies van het zicht.

Het risico op complicaties kan enigszins beperkt worden door de hygiëne- en houdbaarheidsvoorschriften na te leven.

 

Aanbevelingen

  • Affiches: Om consumenten te informeren, worden affiches verspreid bij schoonheidsspecialisten, kappers, opticiens en andere verkooppunten.
  • Informed consent:  De HGR wijst ook op de noodzaak van een informed consent (zoals voor tatoeages), een informerend document dat de persoon bij aankoop van de lenzen moet ondertekenen.
  • Controle op verkoop: De HGR beveelt aan dat de Federale Overheidsdienst Economische zaken maatregelen neemt opdat de verkoop van kleur- en fantasielenzen in de handen van beroepsmensen blijft.

 

 

Het volledige advies nr. 9140 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-9140-kleurlenzen

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

De experten:

-       NL: Dr. Carina Koppen, tel. : 03/821.48.06, e-mail : carina.koppen@uza.be

-       FR: Dr. Bernard Duchesne, tel. : 04/366.78.99, e-mail: b.duchesne@chu.ulg.ac.be

 

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be