24 jun 2022 16:14

Klimaat: federale adaptatiemaatregelen 2023-2026

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akte van het voorontwerp van adaptatiemaatregelen 2023-2026 die werden genomen met het oog op een klimaatbestendige samenleving in 2050.

Dit voorontwerp van federale adaptatiemaatregelen 2023-2026 identificeert 29 maatregelen om onze samenleving aan te passen aan de huidige of verwachte klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Deze maatregelen passen in het kader van de ambitie om een weerbare samenleving te creëren door de kwetsbaarheid van de menselijke en natuurlijke systemen te beperken.

De adaptatiemaatregelen werden geïdentificeerd binnen een federale taskforce “adaptatie”, die bestaat uit deskundigen van de verschillende betrokken federale administraties. Elke federale overheidsdienst werd uitgenodigd om een of meerdere ontwerpmaatregel(en) binnen de federale bevoegdheden en in lijn met de Europese adaptatiestrategie voor te stellen. De voorgestelde maatregelen worden ondergebracht in acht actiedomeinen: onderzoek, biodiversiteit, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid, risico-en crisisbeheer, internationale samenwerking, en bewustmaking. Deze lijst met federale adaptatiemaatregelen zal worden uitgevoerd in de periode 2023- 2026 en zal twee evaluaties doorlopen: eind 2024 (mid-term evaluatie) en eind 2026 (eindevaluatie).

In lijn met de beslissing van de ministerraad van 8 oktober 2021 zal op basis van dit voorontwerp een openbare raadpleging worden georganiseerd en zal een advies worden aangevraagd bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Op basis van de resultaten van de openbare raadpleging en het advies van de adviesraad zal het voorontwerp worden aangepast door de federale taskforce “adaptatie”. Daarna zal een finale versie van de federale adaptatiemaatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministerraad.