27 apr 2017 12:42

‘Klimaatcoaches’ op pad in de secundaire scholen (lancering in Doornik)

Vandaag 27 april 2017 lanceren Minister Marie Christine Marghem, de federale Dienst Klimaatverandering en GoodPlanet samen het project « klimaatcoaches » in de Ecole des Frères in Doornik. Deze jonge ‘coaches’ zullen de leerlingen van de 3de graad secundair begeleiden en inzicht bijbrengen in de uitdagingen van een koolstofarme maatschappij, en in de wijzen waarop we deze doelstelling tegen 2050 kunnen bereiken. Dat doen ze aan de hand van de webtool ‘My2050’.
 

 

‘My2050’ (www.my2050.be) wil een debat stimuleren over de manier waarop België zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95% (t.o.v. 1990) kan terugdringen. My2050, gebaseerd op een gelijkaardige tool voor experten, laat toe de wegen te verkennen waarlangs deze doelstelling bereikt kan worden.

De tool biedt de burgers - en de leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid om:

• een inzicht te verwerven in de veranderingen die mogelijk zijn in verschillende sectoren;

• een eigen transitiescenario uit te werken door het kiezen van ambitieniveaus voor de verschillende ‘hefbomen’ uit deze sectoren. Elke keuze wordt onmiddellijk zichtbaar in het virtuele landschap;

• meteen de uitstootvermindering van dit scenario te zien voor ons land in 2050;

• een analyse van dit scenario te maken en de kosten ervan te berekenen;

• het scenario op te slaan, te vergelijken en te delen via de sociale media.

 

Om de leerkrachten en leerkrachten bij te staan in dit voor onze maatschappij zo belangrijk debat, hebben de 2 projectpartners (de Dienst Klimaatverandering * en GoodPlanet **) een twaalftal “klimaatcoaches” – jong gediplomeerde universitairen met een communicatietalent en een vorming op het vlak van het leefmilieu en educatie – geselecteerd en intensief opgeleid. Tegen het einde van 2017 zullen deze coaches 300 klassen – verspreid over heel België gedurende twee lesuren begeleid hebben.

 

Ik bedank de klimaatcoaches bij voorbaat voor het bewustmaken van de jongeren voor de uitdagingen en opportuniteiten van deze noodzakelijke veranderingen”, kondigt de Minister aan. “Hun rol in deze transitie is cruciaal. Ik nodig ook de leerlingen uit om samen te debatteren over de beste oplossingen om de toekomstige generaties veilig te stellen en om hun ervaringen te delen via de sociale media via #My2050.”

 

Elke leerkracht van de 3de graad secundair kan een aanvraag indienen op: http://climatecoach.goodplanet.be/nl/ De visual van My2050 en foto’s van klimaatcoaches zijn beschikbaar op www.klimaat.be/klimaatcoaches.

 

* De Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ** GoodPlanet is een NGO gespecialiseerd in Natuur- en MilieuEducatie (NME) 

 

Voor meer inlichtingen : 

Alexandre Lavallée, kabinet van Minister Marghem : Alexandre.Lavallée@marghem.fed.be, 0497 427 207 

Luc Dries, Dienst Klimaatverandering: luc.dries@milieu.belgie.be, 0473 338 340 

Clément Magos, GoodPlanet : c.magos@goodplanet.be, 0470 10 06 65