19 mrt 2004 16:00

Klinische biologie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verstrekkingen op het vlak van de klinische biologie.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verstrekkingen op het vlak van de klinische biologie.

De aangebrachte wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel de uitbatingsmodaliteiten van de laboratoria voor klinische biologie te wijzigen. Zij volgen zodoende het gemotiveerd advies van de Europese Commissie. De uitbating van een laboratorium moet niet meer worden voorbehouden aan geschoolde personen. (*) nr. 143 van 30 december 1982.