29 nov 2002 17:00

Klinische zorgen

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet (*) goed betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek.

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet (*) goed betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek.

Dit voorontwerp van wet heeft als doel de drie volgende ontwerpen te hergroeperen in één enkele wet (**): - de klinische psychologie; - de klinische seksuologie; - de klinische orthopedagogiek. De tekst geeft een definitie van deze drie specialisaties en creëert en beschermt de titel van klinische psycholoog, seksuoloog en orthopedagoog. Hij bepaalt de minimale criteria die gerespecteerd moeten worden om één van deze titels te verwerven en op die wijze de beroepstitel te dragen. Deze drie beroepen zullen zodoende erkend worden als gezondheidszorgberoepen met een eigen statuut en een eigen autonome competentie. De erkenningscriteria hebben betrekking op de opleiding en de stages die men moet gevolgd hebben. Het advies van de Raad van State werd gevolgd. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit nummer 78 van 10 november 1967. (**) die de drie voorontwerpen coördineert met als resultaat één enkel ontwerp dat de drie nieuwe hoofdstukken in het koninklijk besluit nummer 78 integreert.