28 nov 2022 14:17

‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd

De federale regering is het eens geworden over het loonkader voor de komende twee jaar. De loonwet van ’96 wordt nageleefd. De welvaartsenveloppe zal voor 100% worden verdeeld. Bedrijven die in 2022 goede resultaten hebben geboekt, zullen hun werknemers kunnen belonen met een eenmalige premie van 500 euro. Deze premie kan tot 750 euro bedragen voor bedrijven die een uitzonderlijke winst hebben geboekt.

Het kernkabinet van de federale regering heeft maandag de laatste hand gelegd aan een koopkrachtpremie. Deze premie zal vergelijkbaar zijn met de "coronapremie" die binnen het sociaal overleg 2022 mogelijk werd gemaakt. Dit moet bedrijven die de afgelopen maanden goed hebben gepresteerd, de mogelijkheid geven de inspanningen van hun werknemers te belonen, in een uitzonderlijke economische context als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het effect van deze oorlog op de energieprijzen.

Tot 750 euro netto

Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 500 euro voor bedrijven die goede resultaten hebben geboekt. Ze kan tot 750 euro oplopen voor bedrijven die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald en zal in 2023 (eenmalig) worden uitbetaald in alle bedrijven en sectoren waar werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een akkoord hebben bereikt over de invoering ervan. De premie is vrijgesteld van belasting voor de werknemer en 100% aftrekbaar voor de onderneming.

"Om het concurrentievermogen van onze bedrijven overeind te houden, is de loonnorm vastgesteld op 0% voor 2023 en 2024. Maar tegelijkertijd is het logisch dat de regering bedrijven de kans geeft om het werk van alle medewerkers die hebben bijgedragen aan hun uitstekende resultaten, te erkennen. Dat maken we mogelijk met een voordelige premie voor de werkgevers en de werknemers", aldus premier Alexander De Croo, die onderstreept dat "deze premie er komt op een moment dat de koopkracht van heel wat mensen onder druk staat."

Welvaartsenveloppe

Voor de mensen met de laagste lonen, pensioenen en uitkeringen heeft de regering ook overeenstemming bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Zoals gepland zal deze voor 100% worden verdeeld, voor een totaalbedrag van iets meer dan een miljard, ook bestemd voor actieve werknemers.

"Deze maatregelen komen bovenop alle sociale maatregelen die we de  voorbije maanden namen om mensen beter te wapenen tegen de stijgende prijzen, en met name de energieprijzen. Het zijn zeer uitzonderlijke maatregelen, van een tegemoetkoming tot 1 000 euro in de energiefactuur deze winter tot een uitgebreid sociaal energietarief voor 1 miljoen gezinnen", vult Alexander De Croo aan.

"Naast deze maatregelen kent ons land ook de automatische index.. Een uniek systeem dat de mensen in ons land beter dan in ander landen beschermt tegen koopkrachtverlies door de inflatie. Deze indexeringen worden betaald door de overheid en door onze bedrijven. Dit is een aanzienlijke inspanning waarvan we ons bewust moeten zijn, ook al bestaat er vandaag geen wondermiddel om de volledige schok van de huidige crisis op te vangen", besluit hij.