04 apr 2003 17:00

Kringloopfonds

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Sociale Economie, van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van het "Kringloopfonds" (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Sociale Economie, van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën en van de heer Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van het "Kringloopfonds" (*).

Dit Fonds heeft als doelstelling bijkomende middelen te investeren in de sociale economie. Deze middelen kunnen de vorm aannemen van participaties of van leningen in de sector van de sociale economie. De Federale investeringsmaatschappij is de enige geassocieerde stichter van het Fonds. Een budget van 2.875.000 euro wordt ter beschikking gesteld van het Fonds. Een beheerscontract wordt gesloten tussen de federale staat en dit Fonds. Het ontwerp wordt naar de Raad van State gestuurd voor advies binnen de drie dagen. (*) in uitvoering van Hoofdstuk 11 van Titel IV van de programmawet.