20 feb 2023 10:15

Lancering van Blockchain4Belgium

België is een #SmartNation. De staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, wil het debat over de uitdagingen van Web3, blockchain en digitale activa aanwakkeren. Welkom, Blockchain4Belgium!

Web3, blockchain & digital activa een enorm potentieel

De opkomst van blockchain is momenteel onderwerp van veel discussies. Zowel bij burgers, politici, als in het bedrijfsleven, is er een gebrek aan inzicht in deze materie.

Een # SmartNation moet zich positioneren ten opzichte van opkomende technologieën, die onze samenleving van morgen zullen beïnvloeden. Vertrouwen in digitale technologieën is essentieel. Iedereen is het erover eens dat deze technologieën, en de gevolgen ervan, onder de aandacht van alle belanghebbenden moeten worden gebracht.
Jack Hamande
Directeur-generaal DG Vereenvoudiging & Digitalisering bij de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Mogelijke toepassingen voor blockchain zijn transparantie van gegevensuitwisselingen, samenwerking en controle van gegevens, gedecentraliseerde financiering, beheer van toeleveringsketens, traditionele financiën, privacy van gegevens, personeelszaken en e-commerce.

Web3, beveiligd door onderling verbonden blockchains, wordt ook wel het gedecentraliseerde web genoemd. Deze derde generatie van het internet, die wordt aangedreven door betrouwbare gegevens, maakt niet alleen gebruik van distributed grootboeken (DLT), maar ook van machine learning (ML), big data, artificial intelligency (AI) en virtuele realiteit (VR).

Experten zeggen dat Web3 meer beveiliging en privacy van gegevens voor gebruikers zal bieden. Deze gebruikersgerichte aanpak zou elke burger in staat stellen de toegang tot zijn gegevens op een private en veilige manier te controleren.

De wereldwijde Web3/blockchain/digital activa-markt groeit al enkele jaren exponentieel. Door blockchaintechnologie centraal te stellen zullen de digitale relaties tussen burgers, bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld onherroepelijk veranderen:

 • 4 “T”: transparantie (transparancy), vertrouwen (trust), waarheid (truth), fraudebestendigheid (tamper proof).
 • Veilige IT-infrastructuur die bestand is tegen aanvallen en malafide actoren.
 • Slimme contracten (zelfuitvoerende computerprogramma’s of geactiveerd door een externe transactie)

De Web3-markt was in 2021 goed voor 2,9 miljard EUR en zal naar verwachting met een CAGR van 43,7% groeien tot 75.9  miljard EUR in 2030 (bron: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-web-3-0-market-size-to-reach-usd-81-5-billion-in-2030--emergen-research-301559192.html) en de blockchainmarkt zal met een CAGR van 85,9% naar verwachting 1.333,19 miljard EUR bereiken in 2030. (bron: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-blockchain-technology-market).

Blockchain4Belgium formuleert aanbevelingen aan de regering

Op basis van bovenstaande bevindingen heeft de staatssecretaris voor Digitalisering besloten het Blockchain4Belgium-initiatief te lanceren. Dit initiatief stelt de verschillende Belgische spelers in staat een reeks aanbevelingen op te stellen voor de regering.

Blockchain4Belgium wordt, via de FOD BOSA, een platform voor spelers uit de industrie, academici, het maatschappelijk middenveld en de verschillende betrokken overheden (economie, financiën, justitie, ...).

Deze groep zal vragen beantwoorden zoals: wat zijn de technologische voordelen van blockchain? En wat zijn haar nadelen?  Wat zijn de bestaande concrete toepassingen? Hoe gaan we om met de kansen die Web3 , blockchain en digital activa bieden? Wat is de plaats van België in het Europese en mondiale landschap?

We moeten samen ambitieus, convergerend en inclusief zijn om een #SmartNation te ontwikkelen. Vandaag moet België een belangrijke beslissing nemen voor zijn toekomst. Door onze digitale soevereiniteit en steun voor innovatie te bevestigen, zullen we nieuw kapitaal aantrekken, banen creëren, de groei bevorderen en menselijk talent dat gespecialiseerd is in deze technologieën behouden en aantrekken.
Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Digitalisering

Meer dan 500 professionals hebben zich reeds aangemeld en steunen dit initiatief.  Twee belangrijke werkpunten zijn geïdentificeerd:

 • De eerste richt zich op innovatie in de particuliere sector  en zal met verschillende werkgroepen aanbevelingen opstellen over thema’s ’zoals het vergroten van de aantrekkelijkheid van ons land, het behouden van talent, onderwijs, pedagogie op alle niveaus van de samenleving, belastingen en regelgeving.
 • De tweede werkt voornamelijk op het gebruik van deze innovatieve technologieën binnen de overheid door verschillende use cases voor te stellen in de verschillende domeinen;
  • Overheidsgegevens
  • AI en blockchain
  • Certificering
  • Zelf-soevereine identiteit
  • Energie, milieu en klimaat
  • Infrastructuur van de overheid
  • Gezondheid
  • Mobiliteit
  • Financiering van KMO’s
  • ...

De groepen beginnen vanaf vandaag met hun werk. Hun doel is om bevindingen en aanbevelingen te presenteren aan de regering, met het oog op het opstellen van een plan voor een Web3/Blockchain/Digitale activa #SmartNation.

Blijf op de hoogte of neem deel

Wil je deelnemen of de werkzaamheden volgen? Registreer je op https://blockchain4belgium.eu/ en zet samen met ons volop in op Web3, blockchain en digitale activa.