05 feb 2024 11:55

Lancering van een publieksbevraging over de herziening van het Nationaal Energie- en Klimaatplan: burgers uitgenodigd om hun mening te geven over het federale energie- en klimaatbeleid

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie lanceren een publieksbevraging over de nieuwste versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Vier weken lang kunnen burgers en belanghebbenden hun mening geven over het federale beleid en over bepaalde onderdelen die worden gedeeld met de gewesten. Dit proces, vereist door Europese regelgeving, betrekt het publiek actief bij het federale energie- en klimaatbeleid.

Een ambitieus plan voor een duurzame toekomst

Het huidige ontwerp van het NEKP definieert de ambities van België op het vlak van energie- en klimaatbeleid voor het lopende decennium. Het beschrijft in detail welke maatregelen we moeten nemen om de doelstellingen van België voor 2030 te halen, waaronder de uitstoot van broeikasgassen verminderen, hernieuwbare energie ontwikkelen, de energie-efficiëntie verbeteren en de energiebevoorrading veiligstellen tegen een betaalbare prijs. Tegelijkertijd moeten we onze concurrentiekracht versterken, een rechtvaardige transitie ondersteunen en innovatie in ons energiesysteem bevorderen.

Elke stem telt in de transitie

De publieksbevraging biedt burgers de kans om hun mening te geven over het Nationaal Energie- en Klimaatplan van België. De meeste vragen hebben betrekking op het federale luik van het plan, maar er zijn twee vragen over gedeelde aspecten met de gewesten. Bevragingen over de regionale aspecten van het plan werden of worden ook uitgevoerd door de gewesten.

De ontvangen reacties worden gebruikt voor de actualisering van het plan, dat voor 30 juni 2024 moet worden ingediend bij de Europese Commissie.

Hoe kan je deelnemen?

Alle informatie over het NEKP en de publieksbevraging zal vanaf 5 februari beschikbaar zijn op de websites klimaat.be, nationaalenergieklimaatplan.be en economie.fgov.be.

Wie zijn opmerkingen rechtstreeks wil doorgeven, kan dit e-mailadres gebruiken: nekp@enquete.belgium.be.

Meer info