27 sep 2018 16:07

Lancering van het UBO-register

Het register van uiteindelijke begunstigden, ook wel het UBO-register genoemd (UBO staat voor « Ultimate Beneficial Owner »), is vanaf heden online. Alle vennootschappen en juridische entiteiten kunnen nu inloggen. De termijn om de gegevens in te geven in het register is verlengd tot 31 maart 2019.

Bestaansreden
Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register op te richten. De bedoeling is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Deze informatie was tot nu toe niet beschikbaar.
 

Wie is betrokken?
Alle vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers die verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de gegevens in het register. 
 

Wie kan het register raadplegen?
Voor vennootschappen is toegang mogelijk voor elke burger. Toegang tot informatie over andere relevante juridische structuren is mogelijk, mits een legitiem belang aangetoond wordt.
 

Hoe registreren?
U kunt het UBO-register raadplegen via het portaal MyMinFinPro. Een FAQ is eveneens online beschikbaar. Een gebruikershandleiding en een richtlijn volgen binnenkort.