09 jun 2004 17:00

Landbouwrampen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen, door de overvloedige regenval van september 2001, als een landbouwramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit (*) waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen, door de overvloedige regenval van september 2001, als een landbouwramp wordt beschouwd, en waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld.

Door het ontwerp worden de gemeenten Lincent en Gingelom toegevoegd aan de lijst van gemeenten die werden getroffen door de overvloedige regenval van september 2001. Ook de teelten van groenten en veldbonen worden opgenomen in de lijst van teelten die in aanmerking komen voor schadevergoeding. (*) van 11 juli 2003.