15 dec 2010 11:08

Landsverdediging

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om vier overheidsopdrachten op te starten. Het gaat om:

  • een overheidsopdracht voor de maritieme transporten van militair materiaal in 2011 volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  • de aankoop van 15 dieselgeneratorsets voor de tripartite mijnjagers van de Belgische Marinecomponent en de Koninklijke Nederlandse marine volgens een algemene offerteaanvraag
  • een contract voor de wijziging van het scheepsgedeelte van het Harpoon subsysteem van de M-fregatten van de Marinecomponent volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via een foreign military sales bij het Departement of Defence van de VS
  • de aankoop van een nieuwe standaard voor identificatieapparatuur (advanced IFF mode 5) met bijhorende cijfermodules en advanced data tranfer equipment in het kader van het F-16 Commonality and Interoperability Consolidation program volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via een foreign military sales bij het Departement of Defence van de VS.