16 jun 2011 12:21

Landsverdediging

Terbeschikkingstelling van ambtenaren van landsverdediging bij steden en gemeenten - kwartier Westakkers, Haasdonk

Terbeschikkingstelling van ambtenaren van landsverdediging bij steden en gemeenten - kwartier Westakkers, Haasdonk

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om vanaf vanaf 1 oktober 2011 de statutaire ambtenaren van Landsverdediging die in het kwartier Westakkers in Haasdonk werken ter beschikking te stellen van steden en gemeenten in de omgeving.

Het is de bedoeling om de ambtenaren na de sluiting van het kwartier Westakkers de mogelijkheid te bieden om in de administratie van steden en gemeenten in de omgeving aan de slag te gaan. Dat gebeurt via een conventionele terbeschikkingstelling (*) waarbij er met de betrokken steden en gemeenten een overeenkomst wordt gesloten. 


(*) overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren  in het federaal administratief openbaar ambt.