02 apr 2010 13:40

Landsverdediging

Toekenning van een hoger stafbrevet en het hoger brevet van militair administrateur aan de reserveofficieren

Toekenning van een hoger stafbrevet en het hoger brevet van militair administrateur aan de reserveofficieren

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet dat minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorlegde over de toekenning van een hoger stafbrevet en het hoger brevet van militair administrateur aan de reserveofficieren (*).   Het voorontwerp van wet creëert een wettelijke basis om de brevetten aan reserveofficieren toe te kennen. Tot nu toe kon dat enkel aan de offficeren van het actieve kader.

De reserveofficieren die houder zijn van een van die brevetten worden vrijgesteld van de beroepsproeven om te bevorderen in de graden van luitenant-kolonel, kolonel en generaal majoor. Ze hebben namelijk de nodige vormingsmodules gevolgd, de schriftelijke werken opgesteld en mondeling verdedigd om die brevetten te behalen.  Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van state voorgelegd. (*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht.